Sabit minmə körpüsü

  • Fixed boarding bridge

    Sabit minmə körpüsü

    Məhsulun tətbiqi Sabit minmə körpüsü malların sürətli yüklənməsi və boşaldılması üçün xüsusi köməkçi bir avadanlıqdır. Platformalarda və binalarda quraşdırılır və platforma, bina döşəməsi və bölmə arasındakı hündürlük fərqini tənzimləmək üçün yük bölməsinə qoşulur. Minik körpüsünün ön ucundakı geri dönmə dövrə birləşməsi mal yüklənərkən və boşaldarkən hər zaman vaqona yaxındır. Minik körpüsünün bucaq tənzimləmə funksiyası b ...